Warunki gwarancji

Producent udziela gwarancji dla wyrobu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej okres gwarancji wynosi 24 miesiące pod warunkiem użytkowania wyłącznie do celów prywatnych*.

*potwierdzone dokumentem zakupu (paragonem) z umieszczoną cechą identyfikacyjną
(nr fabrycznym) wyrobu

Warunki gwarancji przedłużonej

Spółka Celma oferuje przedłużenie gwarancji na swoje wyroby do 24 miesięcy od daty zakupu, po spełnieniu poniższych warunków.

1. Dokonanie rejestracji w ciągu 21 dni od daty zakupu pod adresem internetowym www.celma.com.pl/przedluzenie_gwarancji
Rejestracja odbywa się wyłącznie w trybie online i może być dokonana przez Sprzedawcę bezpośrednio przy zakupie lub przez samego Kupującego.

2. Wydrukowanie i przedstawienie w przypadku reklamacji zwrotnego dowodu rejestracji przesłanego pod wskazany adres poczty elektronicznej,

3. Spełnienie wszystkich warunków gwarancji podstawowej   (12-miesięcznej) ujętych w karcie gwarancyjnej, a ponadto:

– poddawanie wyrobów okresowym odpłatnym przeglądom w serwisie fabrycznym w zależności od intensywności eksploatacji. Podczas tych przeglądów wykonane zostanie też czyszczenie, smarowanie i wymiana szybko zużywających się elementów: szczotki, szczotkotrzymacze, uchwyty narzędziowe itd. Ewentualna przesyłka wyrobów do i z przeglądu odbywa się na koszt i ryzyko użytkownika. Intensywność eksploatacji będzie oceniana przez serwis fabryczny na podstawie zużycia podstawowych elementów np. komutatora, szczotek itp., w oparciu o posiadane doświadczenia z badań prowadzonych we własnym laboratorium. Zalecana częstotliwość przeglądów ujęta jest
w zamieszczonej poniżej tabeli;
zachowanie i przedstawienie w przypadku reklamacji oryginału dowodu zakupu (faktura, paragon) z umieszczonym na nim numerem fabrycznym wyrobu;

– wyłączenia z odpowiedzialności wyposażenia: narzędzia robocze, uchwyty narzędziowe, akumulatory, ładowarki itp.

4. W przypadku uznania roszczenia wyrób objęty przedłużoną gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony i odesłany na koszt gwaranta. Jeżeli naprawa będzie niemożliwa gwarant zapewnia nieodpłatne dostarczenie nowego wyrobu.

5. Przedłużona gwarancja opiewa wyłącznie na jedno zarejestrowane urządzenie oraz osobę nabywcy i wynikające z niej uprawnienia nie mogą być przekazywane na rzecz innych osób.

6. W przypadku problemów technicznych związanych z uzyskaniem certyfikatu – proszę o kontakt pod adresem: ldziubinski@celma.com.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAMÓW WIZYTĘ DORADCY
BOK: 533 315 304