RODO

Polityka Prywatności RODO

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane gromadzimy w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Powyższe dane są ważne dlatego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem danych jest:

Informujemy, iż zgodnie z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., administratorem Państwa danych osobowych jest Z-Power Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Senatorska 24/26 lok. IIA, 93-192 Łódź; NIP: 7282811781 REGON: 365745763 KRS:0000643678 e-mail: biuro@z-power.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych:

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo pod adresem: biuro@z-power.pl bądź listownie na adres: Z-Power Sp. z o.o. ul. Senatorska 24/26 lok. IIA, 93-192 Łódź

Cel przetwarzania:

Z-Power Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Senatorska 24/26 lok. IIA, 93-192 Łódź przetwarza informacje tj. dane osobowe w celu zawierania i realizacji łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas towarów i usług oraz prowadzenia z Państwem korespondencji.

Rodzaj przetwarzanych danych:

Dane jakie będziemy przetwarzać są zależne od świadczonych usług m.in:

– dane identyfikacyjne (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, adres e-mail, nr telefonu, NIP,

– dane transakcyjne (zamówienia u dostawców, oferty sprzedaży, faktury proforma, faktury sprzedaży, numery kont bankowych, umowy)

Czy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub czy podlegają profilowaniu?

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

– prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia)

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia)

– prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

– prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)

– prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy

– prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd mamy dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji naszych usług.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAMÓW WIZYTĘ DORADCY
BOK: 533 315 304