Zamawianie kuriera

Zamawianie kuriera – naprawy gwarancyjne 

Aby przesłać produkt do naprawy w ramach gwarancji, należy zamówić kuriera za pośrednictwem firmy FEDEX telefon: 22 211 80 00, powołując się na numer klienta i numer płatnika: 523629448.

Bezwzględnie, każda przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy FEDEX na koszt firmy Z-Power Sp. z o.o. musi posiadać zadeklarowane ubezpieczenie, każdy, kto nadaje paczkę na koszt Z-Power Sp. z o.o. jest bezwzględnie zobowiązany do zlecenia/oznaczania  ubezpieczenia każdej przesyłki podczas nadania z zadeklarowaną wartością 4500 zł. Brak zlecenia/ nieoznaczenie ubezpieczenia przez nadawcę powoduje przejęcie jego odpowiedzialności za wszelkie straty w konsekwencji powyższego zaniechania.

Odbiorcą i płatnikiem przesyłki jest firma Z-Power Sp. z o.o.

Z-Power Sp. z o.o.

serwis marki Celma

ul. Milionowa 3/5

93-102 Łódź

Osoby do kontaktu: Krzysztof Sobieszek tel. 533 315 369,  Norbert Kuś tel. 533 315 337

W przypadku kontaktu z serwisem w sprawie reklamacji, podstawą jest podanie numeru listu przewozowego reklamowanego urządzenia. W przypadku jego zaginięcia lub braku – nie jesteśmy w stanie Państwu pomóc.
Do wyrobu należy załączyć:
– kartę gwarancyjną wraz z dowodem rejestracji w przypadku wydłużania okresu gwarancyjnego
tylko kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT), Celma nie zwraca oryginalnych paragonów i faktur załączonych do reklamacji oraz nie zajmuje się ich wyszukiwaniem
– kompletnie wypełnionym formularzem naprawy gwarancyjnej (formularz dołączony jest do urządzenia)

Brak kompletnej dokumentacji będzie skutkował odesłaniem nienaprawionego urządzenia na koszt klienta.

Odpłatnych napraw pogwarancyjnych można dokonywać również w serwisach na terenie całej polski. Wykaz punktów serwisowych znajduje się pod tym adresem.

Instrukcja wysyłania przesyłek za pośrednictwem FedEx Express Polska Sp. z o.o.

na koszt Z-Power Sp. z o.o.

1. Każda przesyłka musi być bezwzględnie zapakowana w opakowanie kartonowe w opisany poniżej sposób, zgodny ze standardem logistycznym dopuszczonym przez firmę FedEx Express Polska Sp. z o.o.

2. Zabronione jest korzystanie z dodatkowych usług przy zamawianiu kuriera – każdorazowe wybranie opcji dodatkowej a tym samym niedostosowanie się do niniejszej instrukcji będzie skutkowało ponoszeniem kosztów przez nadawcę

3. Waga pojedynczej paczki nie może przekraczać 30 kg.

4. Najdłuższy bok paczki nie może przekroczyć 120 cm, a łączna suma wymiarów paczki nie może być większa niż 220 cm.

5. Każda przesyłka musi być ofoliowana folią stretch oraz zaklejona taśmą.

6. Każda przesyłka musi być ubezpieczona. Każdą przesyłkę należy ubezpieczyć, wartość ubezpieczenia należy zadeklarować w momencie zamawiania kuriera, tj. 4500 zł przy zamówieniu za pośrednictwem infolinii lub 2500 zł przy zamówieniu kuriera za pośrednictwem strony internetowej FedEx Express Polska.

7. Zwrotom niereklamacyjnym podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, który nadaje się w pełni do dalszej odsprzedaży i nie nosi oznak użytkowania.

UWAGA:

W przypadku nie ustanowienia ubezpieczenia przesyłki nadawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty związane ze zniszczeniem bądź zagubieniem przesyłki. Bezwzględnie zakazuje się zlecania przesyłek paletowych i innych przesyłek wysokogabarytowych za pośrednictwem firmy FedEx Express Polska Sp. z o.o.

Sposoby zamawiania kuriera po odbiór przesyłek:

1. Poprzez infolinię FedEx (telefoniczne zamówienie kuriera pod wskazany adres):

I. Należy skontaktować się z infolinią pod nr. tel: 22 211 80 00, przy zamówieniu kuriera należy podać ID płatnika: 523629448

II. Ważne – należy zadeklarować ubezpieczenie przesyłki na kwotę 4500 zł należy podać ID płatnika: 523629448

2. Poprzez platformę internetową Fedex Express Polska Sp. z o.o.

– wejść na stronę: https://www.fedex.com/pl/domestic-services/pickup.html

– wybrać: „Mam zawartą umowę z FedEx”

– w zakładce: „Wskaż płatnika za usługę* zaznaczyć pole „odbiorca” oraz podać ID płatnika 523629448

– wpisać dane teleadresowe, które będą miejscem odbioru przesyłki przez kuriera Fedex

– uzupełnić pola dotyczące adresu do doręczenia przesyłki

– podać szczegóły przesyłki

– zadeklarować wartość ubezpieczenia przesyłki na kwotę 2500 zł

UWAGA:

W przypadku odbioru przesyłki z rąk kuriera Fedex Express Polska z widocznymi śladami uszkodzenia/zniszczenia paczki należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie kuriera, który powinien sporządzić na miejscu protokół szkody. Protokół szkody będzie podstawą do zgłoszenia reklamacji.

W momencie odbioru widocznie uszkodzonej przesyłki bez poinformowania o tym fakcie kuriera a tym samym braku zgłoszenia szkody, firma Z-Power Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki oraz towaru będącego jej zawartością.

W przypadku niezastosowania się do powyższego standardu, nadawca zostanie obciążony całościowo kosztami związanymi z wysłaniem nieprawidłowej przesyłki.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAMÓW WIZYTĘ DORADCY
BOK: 533 315 304